Сон исяк аф сась тюремда меле (Н.Тюрькин)
Минь идемс сада курок (Н.Тюрькин)
Простямась панттне мархта (Н.Тюрькин)
Панда пря (Н.Тюрькин)