Ukur és di luhur jeung di handapeun Naha kudu didobrak és di luhureun? Atawa nu di handapeun? Tangtu ka luhur jeung kumalayang marengan rasa Miharep visa hareupeun panto Kuring kudu ngadobrak jeung ka luar tina sél és Késang nyurulung lir patani nu keur ngagaru. Kuring bakal mulang kawas itu kapal-kapal, anjeun inget? Bari nyangking puisi kuring nu dipitaan Kuring geus ngaliwatan opat puluh tapi waktu karasa singget. Gusti nangtayungan jeung 12 taun anjeun nangtayungan kuring, Jungjunan. Aya hiji dua jangeun Anjeunna. Sok aya bae cara kuring pikeun geugeut jeung Anjeunna
© Godi Suwarna. Tarjamahan, 2015