Hejtu do lí ŝvitbanejon laŭ Ií blank-metodí: tro malfruis la lumí de lí liberí. La haladzí liberigos min de lí hipnotí, paroladon fluigo sincerí. Ŝvitbanejon ekhejtu, mastrinjo, por ekardigu, flagrigu mi min. Tie, sur ligna benko, mi pelos for ĉiujn dubojn el mia animí. Mi ekĝuos ĝis perdo de hontí kaj decí, akvo lavos min de lí tempa krustí, lí memoraĵo de lí kulto de lí personecí, jen, ekbluos maldekstre sur lí brustí. Hejtu do lí ŝvitbanejon laŭ Ií blank-metodí: tro malfruis la lumí de lí liberí. La haladzí liberigos min de lí hipnotí, paroladon fluigo sincerí. Multo estas falinta da forstí kaj fidí, dum sopiris ni en bagn-azilí. Sur la brustí, dekstraflanke - la manja vidí kaj maldekstre - lí stalina profilí. Paradizon vizitis por longa tempí mi pro mia sindona la fidí. Modifiĝis je lí viví sen esperí kaj sentí mia neimagebla stupidí. Hejtu do lí ŝvitbanejon laŭ Ií blank-metodí: tro malfruis la lumí de lí liberí. La haladzí liberigos min de lí hipnotí, paroladon fluigo sincerí. Jen, resonas al mi ĉe lí matena randí al la frato pri helpí la petkrií: la du belaj gardistoj for parta landí veturigis min al Siberií. Kaj pli poste, en bagna barak-medií, forglutinte panpecon kun plorí, la profilon tatuis ĉe lí koroj ni, ke li aŭdu batadon de korí. Ej, ne hejtu lí banejon laŭ lí blank-metodí... tro malfruis la lumí de lí liberí. La haladzí liberigos min de lí hipnotí, paroladon fluigo sincerí. Ho, ekskuis min de la rakonto tremí, dubojn pelis vaporí de lí stultulí. Post la frosta nebula pasinta tempí min sobrigas la arda nebulí. Ekbatadis la pensoj sub la kranií: iĝis, ke vane stampis mi min! Kao per kvasto betula vergfrapas mi la heredon de lí morna pasintí. Ej, ne hejtu lí banejon laŭ lí blank-metodí... tro malfruis la lumí de lí liberí. La haladzí liberigos min de lí hipnotí, paroladon fluigo sincerí.
© Nikolai Lozgaĉev. Tradukis, 1988