Mi ĉiam memoros lí batalon - Aerí morton disportis per vento. Kaj belaj steloj faladis al terí de firmamento. Stelí falis kaj tuj mi deziris ke mi vivu post la batalo. Do mian vivon mi ligis kun ĝi sub la stelfalo. Ekpensis mi, ke min gardis ĉielí, evitis mi mortan horon. Sed de ĉielí fulme pafis la stelí kaj trafis la koron. Oni ordonis: "Prenendas montetí!", "Malŝparu kartoĉojn ĉiujn!" Jen en ĉielí dua flugas steletí sur epoletojn viajn. Steloj abundas en la firmamentí sufiĉos por ĉiu homo se mi ne mortus en tiu momentí do estus heroo Al mia filo por bona memorí donacus mi stelon. Pendas steleto ĝis hela aŭrorí en la ĉielo.
© Ŝakludanto. Tradukis, ?