Se amik' kulpas pri implik', Ĉu li estas bravul' aŭ nul', Se ne eblas pri li kompren', Ĉu fidindas, ĉu ne. Risku tiri lin al montar'! Supreniru kun li en par'! Kun vi estu l’ amik' en lig' - Malaperos implik'. Se li estas hero' ne tro, Se sor-iro por li - devi', Se li trenas sin mem kun trem', Misa paŝ’ - kaj reven'! Do, kun vi ne bravul' - fremdul', Pelu lin for de l' mont' sen vort', La poltronon tremantan ĉar Ne akceptas montar'. Se amik' sen lament’ kaj plend’ Paŝis spite al ted' sen ced', Se minacis al vi forfal' - Savis li en batal'; Se li iris kun vi sen kri', Supre staris en eŭfori', Vian fidon meritas li Dum la viv' - ne malpli!
© Ludmila Novikova. Tradukis, 2018