Vladimir Vysotsky
He haka ora te pahi 'e ai ka oho haka ou ro... (V.Cardinali)