He haka ora te pahi 'e ai ka oho haka ou ro, E he hoki haka 'ou mai ki nei, ka tokerau, ka 'ua, ka patiri... Pe ira 'a a au e hoki ro mai ki oti atu te matahiti e te afa, Mo hoki haka ou o'oku mo e'a e ono 'ava'e. Ta'ato'a he hoki mai, he hoa hope'a o te riva no e ko hoki mai, He nu'u hope'a o te ta'e hape ki te rua, he ?a vi'e ata ha?a rahi. Ta'ato'a he hoki mai, he nu'u hauha'a no mo te a?a e ko hoki mai: E ko haka moe a au i to'oku mana'u, e ai ki a au mau 'a. E ko ha?a 'a a au mo mana'u ta'e pe ira te me'e, Te tutu i te pahi e ko me'e haka 'ou. Tako'a e hoki haka 'ou ro mai koia ko to'oku ta?ata 'e e koa ro 'a, 'ina ko 'aka, e ko hini ka himene ro atu ena.
Viki Haoa Cardinali. Translation, 2014