Ýzi oroluǧa harsa amdaren - Vaxt enesa - eyexun c’evek’sa. Bezi dǝrd ama - hǝmișǝluǧ ĭj k’ina Xetenebaksa, xetenebaksa. Joǧulal șo xetenebaksa, Berezǝrin eǧariǧost’a, Zual avazu: me dǝrdǝ zu Baçusen zaxun taradalzu.
© Vladislav Dabakov. Translation, 2015