Is ploos ays iwer mich un uner traan, Un was hon ich fer se preche - te potem ore te tek? Ferkes tay angste, ich wėre khome mit te hofnung Uf unser trefung, un natierlich mayn wayter aarwat. Ays fon uwe, knak un khomt ausnaner! Ich xwitse tefoer, wii en tayksel in te ėrnt tsayt. Un ich wėre sicher tsurik khome fer tich, mayn liipche, Kraat soo wii ich uf kexrip hon in tėm mayn kesang fom meer. Mayn elter is jung - ich hon mayn fėrtsicher laycht iwer kang. Ich sin fon Kot keret un xon 12 yoer torich tich, mayn fraa. Ich hon etwas se singe kriit fer te Alermechtiche, Un ich klaawe tas mayn liiter mayn leewe justifikeere.
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016