Ti iwerkėng sin tiif, ti prike sin runer keprėnt, Ti inkėng un auskėng sin kans sicher ticht. Too ploos khop knoche sin se siin ronterom, Te eensichste weech is woo tas folek keet. Kraat soo wii en kaul en miil xteen treet, Taytlich am pewayse tas ti welt kleen is - Net in en spiraal - in en krays woo tas kroose folek peweecht, Oone khee influėns iwerhaupt. Kefang kep im reen, ferprayt sich en palet iwer, Un kalope kamufleere en polonėėse uf; Keruche, pluume, thoone un rytme sin aus kang, Un oksijeen is im newel ferxwun. Fer nimant khomt en inspiratsioon Fer uf en aner aart en umweech se mache. Awer is tas eewiche krayslaaf Tas tings woo eewiche foerxrit kenėnt kept?
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016