Tėnkst weyerst kuut traan, tas is tas tunkle uf tayne weech! Kuk, te sune unerkang is xweyer rootlich. Tort kept es keeche wint un xreeche reen, Tort ale khurse siin petroolich aus. Tort is ti xprooch krop, Un tas klatxe is rau Tort sin trefunge xweyer se kemaane Im land woo tas kraas an te wortsel apkeprėnt kep waar Un fuus xpuure sin net se erkhėne - Im tunkle. Khėmfe teste ti xtramheet fon te mėnxe tort, "Im mite newel un unrechierente xtorme. Hėrtse oft xtolpere, uf mool ferwikelt In tunkle, unkontrolierpaare ritme. Tort is ti xprooch krop, Un tas klatxe is rau Tort sin trefunge xweyer se kemaane Im land woo tas kraas an te wortsel apkeprėnt kep waar Un fuus xpuure sin net se erkhėne - Im tunkle. Tort soo klange wii farwe sin xtarek, Awer fer etwas aus suuche aneres is unmeechlich. Tii sin mayne hilef am waate im tunkle! Soo lang wii leewe is, ales is meechlich. Tort is ti xprooch krop, Un tas klatxe is rau Tort sin trefunge xweyer se kemaane Im land woo tas kraas an te wortsel apkeprėnt kep waar Un fuus xpuure sin net se erkhėne - Im tunkle.
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016