Fer Mikhail Shemyakin
Was wėrt mayn aatmung, was wėrt mayn suuche hayt pringe? Tik un tsee fliisich is ti luft foer tėm reen xtorem. Was wėrt ich heere, was mich reweleyert kept fer singe, fer saan? Hier singe feel aus kexichtcher, profetsayung ėnerunge. Fon links lechelt ti freelich Sirin mit freet fer mich - Fersuucht en fal mache fer en leepentich seel in sayn hoost, Soo lang wii en anere fee fool is kraat foer mich - Es is ti triip, xpasich, unpekhant Alkonost. Pletslich khomt tsum hėrts en melotii Fon te siwe hayliche xtrike - Es is te wisente Fool Gamayun Setst sayn fertraue an mich! Im plooe himel, torich kepoert fon untsaaliche kloke thorme, Thoone khupfer kloke, am aan saan klik ore hel. In Ruslant khuple sin mit phuure kolt iwertsoo, Mit te hofnung tas in Hėrkots Aue wėre se kuut aus siin.   Hier xteen ich, xon konfrontiert mit en eewiche ratsel, Am suuche te kroose un mythixe ufxtii, Al ferwunert mit tėm salsich-piter-sauer-siis Azure lant fon te rayne uer kwele un rooge. Mayne waare kaul is xweyer am keen torich te tike xlam, Er keet kraat uner in tėm xlam en xtay piikel tiif, Awer traat mich torich te kroose macht am xlumere, Woo is am uf xtaye fon sayne xloof. Wii wėn siiwe rayche moone Hooch xtaye teere un soo wayt wii ich siin - Es is te wisente fool Gamayun Setst sayn fertraue an mich! Un mayn ferxlaa, ferxpotne, xlecht pehantelt, wee, miit seel - Woo mer sayn flayx siit torich sayn auskefeetme lecher - Wėrt keflikt kewe fon mich mit flik xtiker fon phuure kolt, Mit te hofnung tas fer Hėrkots Aue sii kuut aus siin.  
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016