Tanke Tich, Oh Hrkot, fer Tay knaate, Tas mit te tsayt meyer ferkese ale wee. Awer was mich xteyert net ferxmelst, Wii wn tas weyer te eewiche xnee. Es xmelst net aach im sumer, Wn ich prne mit te hits... Un ich wees aach, tas tii propleeme Wre imer sin pay mich.
Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016