Ti tsaame tiire un raup tiire Siin aus un hon te keruch fon te mėnxliche kriatuure. Awer wii fer se keen yeete taach uf te hiner fiis - Es is te kruėle xiksal woo ti kaystiche intelektuėle pekeechne. Te puplikum hayt, te puplikum hayt Wil net mee em tsaam macher sayn kexiklichkheet siin. Un wėns tuu ti hart nootwenichkheet hast fer tsaam mache - Xaf mit te kriminoose fer tayn entsinte weye se heele. Net en kroose numer fon konwentsionaale un aarme mėnxe Siin aus un hon te keruch fon mėnxliche kriatuure. Awer wii fer yeete taach uf te hiner fiis - Es is te kruėle xiksal fon te kaystiche unintelijėnte trefe. Tas folek hayt, tas folek hayt Wil net mee em tsaam macher sayn kexiklichkheet siin. Un wėns tuu ti hart nootwenichkheet hast fer tsaam mache - Xaf mit te tiire fer tayn entsinte weye se heele.
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016