Ich xteen uf, ale uf es meer, Un ferfluuche pėrich ruf un taale runer - Yeetes wort woo hier klingt Is en aantsayche tsum ferkhaafe.
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016