Ich hon kėrn wayn ketrunk in ferkangne taache, Un hon keliipt ti yunge fraae uf hetse... Awer los ti ferkang tsayt ploos ferkang tsayt sin, Macht net mich xultich, liipe froynte.
© Solange Hamester Johann. Iwersetst, 2016