Ko je reka ka zemlja je suha? Ka neča sa moč več sijat? Ko je reka ka stoji za umbrit? Ne, mandani hjat, utra dušu. Sa ne more ju ne čit rodit: Je kana spraznit mor. Ko je verja ka biša lug? Dolura, znaš, ju šušu. Trindžere, ju štokivaju, Gavute do bomi ju skvarčivaju, Gole, njeve nerva jesu delikane, E patu ustri mil doluri. Ča prokj, ča umit živit jopa, Nomota verjat ka je torko fjaka, Ko je reka ka, kada su ju ukrel kandate, Maša mučat sekuja? Kanda još, ne stenje več Do feriti, do 'no ka su ju štokl, do dolura, aje-ka zemlja je naša duša e sa ne čini štrujit do bot.    
© Nicola Gliosca. Translation, 2016