Twaa on vil yo té ka koubaré dépi syèktan Mé awa, yo pa té ka jan rivé fè-y tonbé. Sa rivé davwa sé Twaayen-la pa pwan tan kouté Kasann sansa Twaa t’é toujou ka kenbé. Toulongalé tifi-fòl la té abo hélé «Mi gadé, an ka vwè Twaa anba sann!» Mé zòt plis ki sav yo toujou brilé ki moun ka diviné, ki moun ka vwè é tann. Lè lannuit lanmò an mitan vil Twaa vin débaké lanmò a zèl la noutout byen konnèt la sòti an vant gran chouval-la pou masakré. Ou tann on moun hélé: «sé fòt a fi-sosyèz-la!» Davwa toulongalé tifi-fòl la té abo hélé «Mi gadé, an ka vwè Twaa anba sann!» Mé zòt plis ki sav yo toujou brilé ki moun ka diviné, ki moun ka vwè é tann. Lanuit-lasa on zagalakatéléma plen san Lè sa i pou fèt ka fèt lè lè rivé pou i fèt Asiré foulmoun-la té pé touvé on moman-tan Pou Lajistis pwan lanmen é vini mèt. Awa, toulongalé tifi-fòl la té abo hélé «Mi gadé, an ka vwè Twaa anba sann!» Mé zòt plis ki sav yo toujou brilé ki moun ka diviné, ki moun ka vwè é tann. Epi pou bout mi on Grèk, on solda touvé ola Kasann séré san gran zafè olyé mandé-y sav si dèmen té ni penga i té simyé fè sa sé pli fò-la toujou ka fè. Kanmenm toulongalé tifi-fòl la té abo hélé «Mi gadé, an ka vwè Twaa anba sann!» Mé zòt plis ki sav yo toujou brilé ki moun ka diviné, ki moun ka vwè é tann.
© Hector Poullet. Translation, 2016