Daut Iess es äwa mie, unja mie, enn etj sie doa tweschen. No unje bohre? No bowe rüt? Wann etj schwam kaun etj vleijcht mien Vetwiewelung berüje Derch dee Oabeit auleen finj etj miene Rejchtung. Iess, brajk doch äwa mie opp! Loht mie mohl frie! Mie schweeht hunjsch, soo aus biem pleaje! Soo aus een Schepp, kohm etj derjch miene Leeda too die noh Hus Dee oole Varzh hoohl etj noch em kloaren Jedajchtnis. Etj sie aul veatijch Joah enn de Welt, Beschützt von Gott, (enn uck von die); Kaun Am aunsinje ohne Kloage. Miene Leeda woare mie rajchtfoadje.
© Jim Derksen + Harold Neufeld. Translation, 2016