OBRAZ WYSOCKIEGO W SZTUCE

Portret autorstwa Boba Tittertona (USA)

Włodzimierz Wysocki już za życia zainspirował wielu artystów do stworzenia poświęconych mu dzieł. Wszyscy oni przyznają, iż jego niezwykła osobowość wywarła na nich bardzo silne wrażenie. Praca nad jego portretami przynosiła niekiedy efekty zaskakujące samych autorów...

Jak zauważył niegdyś Andriej Wozniesienskij: „Każdy, kto próbował go rysować, nagle ze zdziwieniem odkrywał antyczne rysy jego twarzy...”

W koszalińskim Muzeum Włodzimierza Wysockiego zgromadzono liczne portrety przedstawiające poetę (olej, akwarele, grafika i in.), rzeźby, płaskorzeźby, medale... Wśród autorów tych szczególnych dzieł sztuki są artyści tak wybitni, jak znakomity lwowski grafik (mieszkający obecnie w USA) Jurij Czarysznikow, słynny rosyjski malarz Aleksander Szyłow, czy Bob Titterton (USA).

Szczególną część zbiorów stanowi kolekcja exlibrisów. Autorzy tych miniaturowych dzieł sztuki bardzo często czerpią natchnienie z przebogatej twórczości Wysockiego, w ojczyźnie poety ekslibrisów poświęconych Wysockiemu powstało tak wiele, iż wydaje się nawet katalogi „Wysocki w exlibrisach”. Organizowane są tam również liczne wystawy prezentujące te graficzne perełki, inspirowane twórczością Włodzimierza Wysockiego.

   


Developed by VERY Ltd. in 2006-2016