RZECZY OSOBISTE

Irena Wysocka

W koszalińskim Muzeum Włodzimierza Wysockiego przechowywane są osobiste rzeczy poety i jego najbliższych. Uwagę zwiedzających przykuwa siedmiostrunowa gitara, ofiarowana muzeum przez Hasana El-Sayeda z Maroka. Na gitarze tej poeta napisał czterowiersz, będący efektem błyskotliwej improwizacji Wysockiego na temat jego koncertu w Afryce, w 1976 roku. Jest on zarazem trawestacją pierwszych czterech wersów słynnej pieśni Wysockiego „Żyrafa”, która, jak powszechnie wiadomo, opowiada o tym, co wydarzyło się pewnego razu w Afryce.

Skórzana brązowa kurtka Wysockiego i jedna z jego filiżanek stanowią równie cenne eksponaty w zbiorach koszalińskiego muzeum.

We wrześniu 2006 roku muzeum wzbogaciło się o nowe niezwykle cenne przedmioty, niejako „namaszczone” dotykiem Wysockiego. Przedmioty te ofiarowała muzeum znana rosyjska pisarka i dziennikarka Pani Irena Wysocka z Moskwy. Irena Wysocka to stryjeczna siostra poety (ojciec Wysockiego i jej ojciec byli rodzonymi braćmi). Jest autorką książki „Mój brat Wysocki. U źródeł”. Pani Irena Wysocka ofiarowała koszalińskiemu muzeum bezcenne przedmioty, należące do przodków Wysockiego, między innymi jego babci Dory Jewsiejewny Bronstein oraz wujka (ojca Pani Ireny) Alieksieja Władimirowicza Wysockiego. Wśród ofiarowanych przedmiotów znalazł się między innymi prezentowany na zdjęciu nożyk do papieru, który sprezentował Alieksiejowi Wysockiemu sam poeta. Włodzimierz Wysocki osobiście wybrał i kupił ten nożyk w jednym ze sklepów Paryża...


   
Alieksiej Władimirowicz Wysocki -
wujek poety
Dar (z Paryża) Wysockiego dla wujka Alieksieja

Developed by VERY Ltd. in 2006-2016