POLISH
VLADIMIR VYSOTSKY'S
MUSEUM IN KOSZALIN
MARATON CU VÎSOȚKI ÎN ȚARA LUI CHOPIN

E aproape cu neputință să-ți imaginezi că un împătimit poate crea în apartamentul său un muzeu Vladimir Vîsoțki, cu tot ce implică: fotografii, afișe, cărți, discuri, casete, desene, insigne. Totuși, aceasta s-a realizat prin efortul Marlenei Zimna, doctor în filologie, vîsotskolog din Polonia, organizatoarea unor frumoase întălniri internaționale.

„Maratonul cu Vladimir Vîsoțki” s-a desfășurat la Koszalin (oraș aflat la 10 km de Marea Baltică) în perioada 17-19 julie 1999. Nu mică mi-a fost bucuria să văd printre exponatele muzeului de la Koszalin și culegerea de proză și poezie Vladimir Vîsoțki „Tăcere albă”, pe care am publicat-o în 1997 în Editura Didactică și Pedagogică.

La Teatrul Dramatic Baltic din Koszalin a avut loc un concert, în cadrul căruia cântecele Vîsoțkiene au putut fiascultate, răsunând în limbile rusă, polonă și norvegiană, interpreții fiind răsplătiți cu ropote de aplauze. Au cântat și s-au acompaniat la pian Zbignew Lapynski (Polonia) și chitară Jorn Simen Overli (Norvegia), realizând un duo inedit. Concertul a fost precedat de o splendidă înregistrare realizată de Televiziunea Rusă, cu concursul cantautorului Vladimir Vîsoțki.


Developed by VERY Ltd. in 2006-2016