POLISH
VLADIMIR VYSOTSKY'S
MUSEUM IN KOSZALIN
ÅLÄNDSK VYSOTSKIJ NÅR UT

Bengt Enqvist och Kjell Pensar gav för tre år sedan ut en cd med sånger av Vladimir Vysotskij.
Föga anade de väl då att skivan nu skulle ge eko i Vysotskij-kretsar både i den gamla och nya världen. I dag finns information om skivan, och om Åland, på hemsidor i USA och Polen.
Att det finns ett intresse för den ryske poeten och vissångaren Vladimir Vysotskij (1938-80) kom inte som någon överraskning för Enqvist och Pensar. Många gillar hans lite sorgmodiga sånger med samhällskritisk udd. Han dog innan sovjetsystemet rasade samman, men intresset för hans musik lever kvar.
- Det är klart att Vysotskij har ett kultvärde och visst tycker vi att skivan är ett gediget arbete, men inte är den väl ändå så märkvärdig att vi hade väntat oss att den skulle väcka intresse på detta sätt, säger Pensar.

Älskade visor
Skivan heter "Sången om jorden", efter en av Vysotskijs mest kända och älskade visor som också ingår.
- Den här skivan får gärna snurra på min cd och i mitt hjärta. Den är förstås angelägen. Och det på ett bra sätt, skrev Benita Laanti-Helander i sin anmälan i Nyan.
Der turnéprogram med Vysotskij som Åbo svenska teater och Arto Rintamäki gjorde i början av nittiotalet spred hans visor till många hörn av Svenskfinland. Programmet och den kassett och cd som detta resulterade i har också inspirerat Enqvist och Pensar.

Ut via Hangö
Det var efter ett framträdande vid visfestivalen i Hangö som de själva och cd:n fick uppmärksamhet via internet. Först tog Marlena Zimna kontakt.
Hon har vid museet i Koszalin i Polen gjort en utställning kring Vysotskij som också turnerat i en lång rad länder runt om i världen. Zimna har också skrivit en bok om Vysotskij och upprätthåller en hemsida kring honom.
Hon ville ha skivan och uppgifter om Enqvist och Pensar och nu finns den både i museets samlingar och omnämnd på hemsidan på internet. En tid efter kontakten med Zimna hörde också Mark Tsybulskij, verksam i Minneapolis i USA, av sig och nu finns uppgifter om skivan och Åland även på hans hemsida.

Ålandsbild
Kjell Pensar lät sin gamla elev Wille Valve, som studerar ryska i Åbo, snabböversätta materialet och kan konstatera att det också ger en intressant inblick i hur man i omvärlden uppfattar Åland.
Zimna skriver till exempel följande om Åland:
"Visserligen tillhör provinsen Finland, men den har en mycket långtgående autonomi, en del hänför till och med området till mikrostaterna. Överhuvudtaget är detta ett sagolikt område: 6500 öar (som har ett namn - eftersom det finns nästan hundra tusen icke namngivna), av vilka endast 30 är bosatta."
Hon förklarar också begreppet "fredens öar" och demilitariseringen. Att befolkningen är stolt över sina frimärken hör också till sådant som hon noterar.

"Säregen svenska"
Hon skriver att 95 procent av invånarna talar svenska "även om det är en säregen svenska med många lånord (företrädesvis från finskan)". Enligt Zimna föredrar en del att kalla den svenska som talas här för "ö-svenska".

Ryskt i USA
Mark Tsybulskij skriver på sin ryskspråkiga sida i USA mera allmänt om Vysotskij-inspelningar i Finland och Norden, bland andra den med Arto Rintamäki och den från Lappland med Eero Magga.
Han noterar att två av låtarna på Enqvists och Pensars skiva fanns med i en Vysotskij-uppsättning på Klara soppteater i Stockholm, som hade premiär hösten 2001, några månader efter att skivan utkommit på Åland.
Bengt Enqvist och Kjell Pensar har lite roligt åt en del av Ålandsbeskrivningarna och kommentarerna om språket som finns på hemsidorna, men tycker ändå att det är trevligt att landskapet på detta sätt får en viss uppmärksamhet runt om i världen.

Gör ny inspelning?
De avslöjar också att det inte är omöjligt att de går vidare med Vysotskij. Redan nu har de fogat fyra nya visor, utöver de fem på skivan, till repertoaren och det är inte uteslutet att det småningom blir en ny Vysotskij-skiva.
Skivan från 2001 är, för övrigt, en helåländsk produktion inspelad och producerad av Lasse Lundell och hans Lunmatic.


Developed by VERY Ltd. in 2006-2016