MUZEUM
WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO
W KOSZALINIE

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy o przedwczesnej śmierci dr Marleny Zimnej,
założycielki i dyrektora Muzeum i Instytutu Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie

We are deeply saddened to announce the untimely death of Dr Marlena Zimna,
the founder and the director of the Vladimir Vysotsky’s Museum and Institut in Koszalin

С глубоким прискорбием извещаем о безвременной кончине д-ра Марлены Зимной,
основателя и директора Музея и Института Владимира Высоцкого в Кошалине

28.10.1969–19.3.2016
Informujemy, ze w zwiazku ze smiercia Pani Krystyny Klemenz - ostatniego kustosza Prywatnego Muzeum Wlodzimierza Wysockiego w Koszalinie, zbiory muzealne, zgodnie z ostatnia wola wlascicielki Muzeum, dr Marleny Zimnej, przechodza na wlasnosc miasta Koszalin. Do czasu przeprowadzenia niezbednych procedur prawniczych przejecia Muzeum, zbiory beda sie znajdowac w skarbcu miasta i nie beda dostepne do zwiedzania. W przyszlosci planowane jest otwarcie Sali Pamieci wybitnej Koszalinianki dr Marleny Zimnej i wybitnego uniwersalnego poety Wlodzimierza Wysockiego w Muzeum Miejskim w Koszalinie.

Сообщаем, что в связи с уходом из жизни Кристины Клеменц - последнего смотрителя Частного Музея Владимира Высоцкого в Кошалине, музейная коллекция, согласно завещанию владетельницы Музея, д-ра Марлены Зимной, становится собственностью города Кошалин. До момента завершения всех необходимых юридических процедур коллекция будет находится в выделенном городом хранилище и не будет доступна для осмотра. В будущем планируется открытие Зала Памяти Марлены Зимной и Владимира Высоцкого в Городском Музее.

"Dla was w każdej potrzebie tak zdzieram swój głos!
Może świeczkę gdzieś kiedyś zapali mi ktoś...
"

Developed by VERY Ltd. in 2006-2016