MUZEUM
WŁODZIMIERZA WYSOCKIEGO
W KOSZALINIE

 
Z głębokim żalem zawiadamiamy o przedwczesnej śmierci dr Marleny Zimnej,
założycielki i dyrektora Muzeum i Instytutu Włodzimierza Wysockiego w Koszalinie

We are deeply saddened to announce the untimely death of Dr Marlena Zimna,
the founder and the director of the Vladimir Vysotsky’s Museum and Institut in Koszalin

С глубоким прискорбием извещаем о безвременной кончине д-ра Марлены Зимной,
основателя и директора Музея и Института Владимира Высоцкого в Кошалине

28.10.1969–19.3.2016

"Dla was w każdej potrzebie tak zdzieram swój głos!
Może świeczkę gdzieś kiedyś zapali mi ktoś...
"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Developed by VERY Ltd. in 2006-2016