Владимир Высоцкий VVysotsky translated
◀ To beginning
 
 
  Бурунгу Дараазында Допчузу